Uitnodiging Ondernemersbijeenkomst 23.09.2014: Motiveren van personeel – leren van de buren

De motivering en aansturing van personeel zijn onderwerpen die bij veel mkb-bedrijven helaas maar weinig aandacht krijgen, vaak onder het motto ‘Dat komt vanzelf wel goed’.

Toch lijkt het zinvol om ook op dit punt strategisch te werk te gaan en vooruit te denken. Een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, open communicatie en een gezamenlijke aanpak van problemen bevordert de tevredenheid binnen het bedrijf, zorgt dat mensen zich meer willen inzetten en verhoogt doorgaans de algehele productiviteit.

Algemeen bestaat de indruk dat men in Nederland en Duitsland anders te werk gaat bij het motiveren van personeel. Welke Akenaar kijkt niet verbaasd op wanneer hij hoort dat in Heerlen leidinggevenden met ‘je’ en ‘jij’ en bij hun voornaam worden aangesproken? In Nederlandse bedrijven lijkt een prettigere werksfeer te heersen, en de hiërarchie is er in elk geval ‘platter’.

In Duitsland vrezen ondernemers dat in een plattere organisatie de autoriteit van leidinggevenden onder druk komt te staan. Maar is dat echt zo? Welke invloed kunnen leidinggevenden door middel van omgangsvormen en creativiteit uitoefenen op de motivatie van hun medewerkers? Is dit echt mogelijk, en bestaan er op dit vlak inderdaad culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland?

Waar liggen belangrijke aandachtspunten wat kunnen we van elkaar leren? Deze vragen komen aan de orde bij een aantal innovatieve grensoverschrijdende lezingen en een korte workshop op 29 september 2014 vanaf 18.00 uur in het Theater Heerlen. Kom ook en laat u inspireren door de innovatieve uitwisseling met onze buren.

Tijdschema:
18.00 Ontvangst met een hapje en een drankje
18.20 Welkomstwoord door Tibert Lagarde (MKB Limburg) en Luise Clemens (Charlemagne Grenzregio)
18.35 Gezamenlijke lezing van Michael Fridrich, bedrijfsadviseur en -trainer uit Aken (D), en John Scheijen, bedrijfsadviseur gespecialiseerd in personeelsbeleid uit Valkenburg (NL)
19.15 Workshop met aansluitende korte presentatie
20:10 Get-together met borrel

U kunt zich tot en met 19 september 2014 aanmelden bij Luise Clemens, l.clemens@charlemagne-grenzregion.eu
Het aantal deelnemers is beperkt.

Locatie: Theater Heerlen, Burgemeester van Grunsvenplein 145, NL-6411 AS Heerlen