Structuur

Bestuur

De leiding over het samenwerkingsverband Charlemagne berust bij het eigen bestuur. Dit bestaat uit de burgemeesters van de partnergemeenten, de voorzitters van de stadsregio’s (Aken en Parkstad Limburg), een burgemeester uit de StädteRegion Aachen, de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap België (DG) en twee burgemeesters uit de DG. Het bestuur kiest tevens een voorzitter. Voor de huidige periode is dit Marcel Philipp, Oberbürgermeister van de Stadt Aachen (D).

Werkgroep

Alle samenwerkingspartners vaardigen medewerkers af naar de werkgroep, die elke maand bijeenkomt. In dit orgaan worden inhoudelijke thema’s met betrekking tot Charlemagne Grensregio besproken en nader uitwerkt. Tevens worden hier evenementen gepland en allerhande initiatieven ontwikkeld. Het Charlemagne Bureau organiseert de bijeenkomsten van de werkgroep en ondersteunt deze ook bij de projectwerkzaamheden.

Politieke participatie: de trinationale adviesraad

De adviesraad heeft een adviserende en informerende functie. De vertegenwoordigers die zitting nemen in de adviesraad komen uit de politiek (wethouders, gemeenteraadslid etc.), zij worden door de samenwerkingspartners afgevaardigd.

Bureau

De interne organisatie wordt verzorgd door het bureau gevestigd in Aken. Vanwege de tweetalige communicatie is op het bureau zowel een Duitstalige als een Nederlandstalige medewerker werkzaam. Om dezelfde reden bestaat er naast de vestiging in Aken ook nog een kantoor in Heerlen ten burele van Parkstad Limburg.