Ondernemerbijenkomst in de grensregio

Euregionale werkgeversmarketing – Hoe u uw bedrijf succesvol onder de aandacht brengt bij het personeel van morgen

Op 6 februari 2014 vond in de voormalige Belgische douanehuis, precies op de grens van Aken , de eerste bijeenkomst van ondernemers in het grensgebied in 2014 plaats.

Met als thema ‘ Euregionales werkgeversmarketing – Hoe u de positie van uw bedrijf morgen succesvol bij de professionals kunt plaatsen” , kunnen een aantal van belanghebbenden zich aangetrokken voelen. De sprekers Klaus Balzer van Balzer & Partner , Aken en Chris Lemmens van Concepto Advies, presenteerde in het belang van Employer Branding voor het bedrijf.

Iets minder dan 40 deelnemers hebben Klaus Balzer en Chris Lemmens op deze avond gesproken over de huidige en toekomstige trends van de werkgevermarketing. Er was bijzonder veel interesse, en dienovereenkomstig gestimuleerd te worden, dan ook met de professionele uitwisseling , welke mogelijkheden er beschikbaar zijn voor bedrijven om zich met succes morgen positioneren bij de professionals. Waarom zou een kandidaat juist in uw bedrijf willen werken?  Dat laat de porovokative vraag van Klaus Balzer meteen aan het begin zien. Eenvoudige antwoorden werden hierbij niet toegelaten.
Hoe hoog de interesse over dit thema is, bleek onder andere uit dat het WFG Oost- België in staat was, om meerdere burgemeesters en vertegenwoordigers van de steden Aken , Aken , Heerlen , Maastricht , het ministerie van DG en vele ruimdenkende vertegenwoordigers van bedrijven als deelnemers te verwelkomen . Zelden of nooit was het zo levendig en om een levendige discussie met ellkaar  uittewisselen.

Naar aanleiding werd op deze avond nog het Interreg project Tettra http://www.tetrra.eu/ und, ook de nieuwkomer service van Aken werd gepresenteerd op deze avond. Hierbij handelt het zich om een speciale service voor nieuwe medewerkers in bedrijven, die hen helpt om zich inteleven en  het leren kennen in de Regio vermakkelijkert. Informatie hierover vindt u op http://www.aachen.de/newcomerservice