Nieuws uit de Grensregio

Wij willen u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen binnen de Charlemagne Grensregio. Onder de kop “Nieuws uit de Grensregio” zullen wij u in de toekomst informeren.

Parkstad Limburg
In Parkstad Limburg is op dit moment sprake van herindeling. De samenvoeging van de grote gemeenten Heerlen en Landgraaf die in de planning stond, is door de regering afgewezen. Meer informatie vindt u hier.
De gemeente Schinnen, Onderbanken en Nuth gaan per 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeente Beekdaelen. Meer informatie vindt u op de homepage van de nieuwe gemeente:

Kelmis (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens)
In de Belgische gemeente Kelmis streeft de onderneming WalZinc er momenteel naar om ter plaatse te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de delving van galmei, een mineraal dat nodig is voor het vervaardigen van zink en messing. De gemeente geeft informatie hierover via een separate website: Bergbau in Kelmis en via de eigen website.

Städteregion Aachen
De Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen (WFG StädteRegion Aachen) zal op 31 juli 2018 haar deuren sluiten, 49 jaar nadat de toenmalige Kreis Aachen en haar gemeenten deze hebben opgericht. Het bedrijfsonderdeel „Ansiedlungsmanagement“ zal vanaf 1 augustus worden overgenomen door de „Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer „AGIT“.

Technologiezentrum AGIT bestaat 25 jaar
Toen de steenkolendelving in Aken wird beëindigd gingen 50.000 arbeidsplaatsen verloren. Om de maatschappelijke en economische gevolgen te verminderen ontstond in 1982 op initiatief van de IHK Aachen en naar Amerikaans voorbeeld het eerste Technologiecentrum in West-Duitsland. Op initiatief van Axel Thomas, directeur van de „WFG Städteregion Aachen“ hebben hij en drie andere wetenschappers een tussenbalans opgemaakt en in hun boek „Technologiezentren. Inkubatoren.Co-Working-Spaces.Region Aachen 1982-2017“ onderzocht hoe succesvol technologiecentra zijn en welke eisen er in de toekomst aan hen worden gesteld..

Fietstoerisme in de Städteregion
In de komende drie jaar vloeien 5,8 miljoen euro naar de Städteregion om het fietstoerisme uit te bouwen. Het Land NRW subsidieert 4,6 miljoen euro, de gemeenten leveren een bijdrage van 10% aan hun respectievelijke project.