Nieuwe voorzitters

De Charlemagne Grensregio heeft sinds 22 april 2014 twee nieuwe voorzitters in het bestuur. Oberbürgermeister Marcel Philipp van de Stadt Aachen en Jos Som, burgemeester van de gemeente Kerkrade hebben deze taak op zich genomen.

In verband met de herstructurering van Parkstad heeft de voorzitter van het bestuur, Gerrit van Vegchel, per 1 april 2014 een nieuwe functie aanvaard bij Atrivé in Utrecht. De bestuursleden bedankten Gerrit van Vegchel voor zijn grote betrokkenheid bij het grensoverschrijdend verbinden van projecten en ideeën en wensen hem zowel zakelijk als privé veel succes toe.

Jos Som is als nieuw lid van het bestuur een ervaren “grensarbeider” voor de Charlemagne. Hij is bekend als medestrijder voor Eurode en zal nu ook trinationaal zijn ervaring en ideeën inbrengen bij uitbreiden van de netwerken en het ontwikkelen van nieuwe projecten.