ITEM Jaarconferentie en grenseffectenrapportage

Op 16 november 2018 vond de jaarconferentie ITEM plaats. Hoofdthema van de conferentie was Grensoverschrijdende samenwerking:
toekomstige uitdagingen. In drie deelsessies werd ingegaan op de grenseffectenbeoordeling, erkenning van diploma’s, en
grensoverschrijdende samenwerking: bestuur grensoverschrijdende regio’s in de toekomst.ITEM conferentie

Tijdens de conferentie werd de grenseffectenrapportage 2018 gepresenteerd. Jaarlijks inventariseert ITEM bij de stakeholder
s welke dossiers op het gebied van grensoverschrijdende onderwerpen waarin effecten op grensregio’s en/of grensoverschrijdende mobiliteit aan de orde zijn onderzocht zouden moeten worden. De rapportage kan beleidsmakers op zowel regionaal, nationaal en Europees niveau helpen als men beslissingen neemt rond wet- en regelgeving waarbij effecten voor de grensregio’s in het geding zijn.

In 2018 werd de keuze gemaakt voor de volgende dossiers:
1.  Verkenning van grenseffecten van verhogingen van lage btw-tarief
2.  De kwalificerende buitenlandse belastingplicht (‘90%-regeling’)
3.  Regelingen pensioenleeftijden NL/BE/DE: een multidisciplinaire analyse
4.  Baukindergeld
5.  De Sociale Zekerheid van de Niet-Standaard erkende: een nationale en Europese uitdaging
6.  Studentendossier: de mogelijke effecten van het ‘Experiment gesloten cannabisketen’ op de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn- Maas Noord

De grenseffectenrapportage kunt u downloaden op de website van ITEM: grenseffectenrapportage

Meer informatie over de jaarconferentie vindt u eveneens op de website van ITEM: jaarconferentie verslag