Interregsubsidie Project “Euregio en Route”

Parkstad Limburg en Charlemagne Grensregio
nemen deel aan het Interreg People-to-Peopleproject
‘Euregio en Route’. Euregio en route safari LuikDit project werd vlak voor
het zomerreces goedgekeurd en inmiddels
lopen de activiteiten.

Burgerparticipatie
Drie jaar geleden startte Buro Dear Hunter met projecten in diverse gemeenten in de Euregio om burgerparticipatie op een bijzondere manier vorm te geven. Dear Hunter plaatste tijdelijk een container in de betreffende gemeente en vroeg passanten naar hun mening over levenskwaliteit, mate van tevredenheid over de ruimtelijke omgeving, ideeën over de herinrichting van pleinen, etc..

Op safari
Het people-to-peopleproject waar Charlemagne Grensregio in participeert, bundelt de publicaties van Dear Hunter en actuele nieuwe vraagstukken in een samenhangende, vergelijkbare ‘Atlas zonder grenzen’. In samenwerking met partners uit Nederland, Duitsland en België lopen op dit moment zogenaamde EU-Safari’s om actuele vraagstukken te onderzoeken. De safari’s  ‘Domestic Affairs’ en ‘Shopping Mal(l)icious’ hebben al plaatsgevonden. In de komende maanden staan in ieder geval nog safari’s rond het thema ‘Creative Industries’ van Charlemagne Grensregio, en een nog nader te bepalen thema van Parkstad Limburg op het programma.

 

Interreg_Euregio Meuse-Rhine_NL_FUND_RGBEMR Logo_Pantone_komplett_HD

Het microproject Dear Euregio en route wordt in het kader van het project People to People Interreg V-A EMR medegefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en verschillende partners, waaronder Charlemagne
Grensregio.