Eerste vergadering Trinationale Adviesraad Charlemagne Grensregio

Sinds de oprichting van de Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio in 2011 zijn talrijke projecten op het gebied van arbeidsmarkt, economie en infrastructuur gerealiseerd. De Trinationale Adviesraad werd op 24 november hierover geïnformeerd.

De leden werden verwelkomt door Anna Quadflieg, directeur Buitenlandse Betrekking van het ministerie en door de vice-voorzitter van de Charlemagne Grensregio Jos Som, burgemeester van Kerkrade. Aansluitend gaf Markus Terodde van de Städteregion Aachen een introductie over de Charlemagne Grensregio. Hij informeerde de adviesraad over de achtergronden rond het ontstaan van de Arbeitsgemeinschaft  Charlemagne Grensregio, de speerpunten en de rol van de Charlemagne Grensregio in euregionale context.

Diverse leden van de Trinationale Werkgroep gingen dieper in op de thema’s economie, arbeidsmarkt/onderwijs, economie en centrale opgaven en gaven een overzicht van de actuele ontwikkelingen. Zij presenteerden een aantal projecten zoals de Expo Real in München waar de Charlemagne dit jaar voor het eerst aan deelnam. Reg van Loo, burgemeester van Vaals: “De Charlemagne heeft mij gemotiveerd om mee te gaan naar de EXPO in München. Vier jaar lang heb ik gedacht, wat moet ik als burgemeester van een kleine grensgemeente op de grootste vastgoedbeurs ter wereld? Vandaag kan ik alleen maar zeggen dat het de moeite waard was voor Vaals en voor de regio.”
Ook Jos Som ondersteunde de werkgroep in de moeite die men doet om stageplaatsen voor afstuderenden grensoverschrijdend uit te bouwen. “Dat gebeurt weliswaar al maar er moet nog veel meer gebeuren. We moeten nog  intensiever aan de erkenning van diploma’s werken. Daarvoor hebben we de ondersteuning van Brussel nodig.”
Het beleidsveld mobiliteit behoort ook in de Deutschsprachige Gemeinschaft tot de speerpunten. Alfred Lecerf, burgemeester van Lontzen wees op de studie die Wallonië in opdracht gegeven heeft met betrekking tot elektrisch openbaar vervoer. “Deze resultaten moeten beslist met de resultaten van onze studie CharlemagneBus worden vergeleken. Het mag niet gebeuren dat wij langs elkaar heen werken”.

Deze uitspraken documenteren de noodzaak van een trinationale uitwisseling van kennis in een klein gebied als deze grensregio. Ze tonen aan dat de samenwerking meerwaarde heeft.
De politieke vertegenwoordigers waren verrast hoe goed de samenwerking al loopt en hoe intensief grensoverschrijdend wordt genetwerkt. Er werd op gewezen dat naast de thema’s landbouweconomie en toerisme nog meer werkvelden voor samenwerking in aanmerking zouden kunnen komen. De deelnemers ondersteunden de verantwoordelijken van de Charlemagne Grensregio in de weg die zij hebben ingeslagen. Alles bij elkaar genomen waren de reacties van de kant van de politieke vertegenwoordigers zeer positief.

1501124 - Beirat 1. Sitzung

v.l.n.r. Katrin Feldmann, Grüne Stadt Aachen, Dieter Gronowski, StädteRegion CDU,  Birgitt Lahaye-Reiß, StädteRegion Aachen, Peter Sellung, Stadt Aachen, Helga Klinkers, Charlemagne Grenzregion, Reg van Loo, Bürgermeister Vaals, Jörg Hans Lindemann, CDU Stadt Aachen, Ruud op de Camp, Jos Som, Bürgermeister Kerkrade, Rolf Kitt, CDU Stadt Aachen, Mieke van Soest, Michael Bredohl, Die Linke, Georg Helg, FDP StädteRegion Aachen, Luise Clemens, Charlemagne Grenzregion, Helmut Etschenberg, Städteregionsrat der StädteRegion Aachen, Emil Dannemark, Bürgermeister Bütgenbach, DG, Ingrid von Morandell, Die Grünen, StädteRegion, Funs Pluijmaekers, Parkstad, Nathalie Klinkenberg, WFG Ostbelgien, Markus Terodde, StädteRegion Aachen, Anna Quadflieg, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens