Eerste Trinationale Forum E-mobiliteit

Op 22 oktober 2015 vond het eerste Trinationale Forum plaats rond het thema elektromobilteit, een thema dat de laatste jaren steeds actueler wordt. Pedelecs (fietsen met elektrische trapondersteuning) zijn niet meer weg te denken uit het verkeer. Ook elektrische auto’s spelen een steeds grotere rol en op straat treft men meer en meer laadstations aan.

Steeds meer – ook grote – busfabrikanten ontdekken de elektromobiliteit en bieden inmiddels elektrische voertuigen aan in diverse uitvoeringen die in vele steden en regio’s vooral door lokale/regionale busondernemingen worden getest. Daarnaast wint elektromobiliteit ook aan belang bij de opdrachtgevers die gaan over de OV-concessies. Zo was bijvoorbeeld bij de OV-concessie van de Provincie Limburg voor 2016-2031 de bouwsteen “zero-emissie” stadsverkeer in Maastricht een integraal en bindend bestanddeel. Uiterlijk 2026 zullen alle bussen in Maastricht op elektriciteit rijden.

Recent heeft de stad Aken opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie rond elektrisch openbaar vervoer met de focus op binnenstedelijk verkeer. Ook het grensoverschrijdend busvervoer kan van deze ontwikkelingen profiteren. Juist in een grensregio die frequent bezocht wordt en met een attractieve omgeving is afstemming over de ontwikkelingen rond openbaar vervoer en de laad- en betaalstructuren van grote betekenis.

Met welke strategische overwegingen gaan de verantwoordelijken deze uitdagingen aan? Hoe ziet de  grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse en Belgische partners er uit? En welke kennis hebben onze buurlanden rond deze ontwikkelingen?

Deze vraag kon aan plm. 50 deelnemers uit der regio vergaand worden beantwoord. Tegelijkertijd konden de organisatoren wijzen op voorbeelden uit de praktijk die al in uitvoering zijn, zoals bijvoorbeeld de laadinfrastructuur maar ook projectontwikkelingen zoals de grensoverschrijdende elektrische CharlemagnEbus.

De presentaties die werden gegeven treft u hier aan:

Velocity

Emobilität Parkstad Limburg

E-mobilität Stadt Aachen

Cambio Carsharing

CharlemagnEbus

The Roadshow