Detailhandelsforum 19.06.2017: detailhandel en vastgoedsector – hard tegen hard of hand in hand

Trinationaal Detailhandelsforum van Charlemagne Grensregio

De fundamentele veranderingen in de detailhandel hebben ook hun weerslag op de vastgoedsector. Het hoge percentage leegstand in binnensteden duidt niet alleen op de krimp van de fysieke detailhandel, maar dwingt ook vastgoedbezitters tot een grondige heroriëntatie. Meer dan voorheen moeten vastgoedbezitters in onderhandeling treden met winkeliers. Een flexibele en gestaffelde huuropbouw of zelfs lagere huurprijzen zijn hierbij vaak het devies. Feit blijft echter dat alleen in levendige winkelstraten de waarde van vastgoed op peil blijft. Hoe kan het dan dat veel winkeliers toch over extreme huurprijzen per m2 klagen, en dat ook horecaondernemers om die reden ervan afzien een nieuwe zaak te starten? Levert leegstand soms meer op dan verhuurde winkelpanden? Ook de herbestemming van winkelgebied tot louter woongebied kan niet de juiste oplossing zijn. En hoe ziet de situatie er wat dit betreft uit in Aken, Heerlen en Eupen?

Op deze vragen gaat het Trinationale Detailhandelsforum van Charlemagne Grensregio dieper in. Het evenement vindt plaats op 19 juni vanaf 19.00 uur op de 4e etage van het – dan voormalige – ‘Lust for Life’- warenhuis in 52062 Aken, ingang Mefferdatissstraße.  

Aanmelding is mogelijk t/m 15 juni via luise.clemens@mail.aachen.de of h.klinkers@parkstad-limburg.nl

 

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Ralf Raspe

19.00 uur   Ontvangst met hapje en drankje

19.20 uur   Welkomstwoord

19:30 uur   Nieuw beleid – de leegstandsverordening van de gemeente Brunssum, NL, Rivka Valkenberg, Vaals

19:50 uur  Nieuwe wegen voor de verhuur van winkelvastgoed, Till Schüler, Aken

20.10 uur   Nieuwe concepten in de horeca, POP Up Restaurant Laden_ein, Till Riekenbrauck, Köln

20.30 uur   Discussie

20.50 uur   Get-together