Grensoverschrijdende Atlas

Charlemagne Grensregio is trots om de Temporal itinerary to – and The accompanying complete incomplete atlas of – Cross-border marvels or astonishments of A(n) un/defined border region: Euregio Meuse-Rhine. Het combineert de inzichten en resulterende analyses van een onderzoeksproject genaamd Dear Euregio, geïnitieerd door Dear Hunter en uitgevoerd in de Euregio Maas-Rijn tussen 2015 en 2019.

Door cartopologie * toe te passen, heeft Dear Hunter 15 locaties in de Euregio Maas-Rijn in kaart gebracht. Op al deze vijftien locaties werden specifieke onderzoeksvragen overwogen. Deze hebben geleid tot vijftien kaarten en/of atlassen, met inzichten en aanbevelingen op maat over de verschillende (ruimtelijke) onderwerpen. De specificiteit en het tijdgebonden karakter van de kaarten betekent automatisch dat de atlas als geheel nooit als zodanig volledig kan zijn. Het moet eerder worden gezien als een document dat een dialoog bevordert en dat, meer dan enige andere atlas, een diepgaand en gedetailleerd inzicht biedt in een regio die constant in beweging is. Deze map kan dus worden gevuld met een persoonlijke selectie van kaarten of een verzameling die ideaal is om voortdurend te veranderen, aan te passen aan de situatie in het veld.

De Complete Incomplete Atlas neemt de verzamelde inzichten op vijftien locaties als basis en gaat dieper in op thema’s die in meer of mindere mate aanwezig zijn op alle locaties. Door de lokaal verzamelde empirische kennis van verschillende locaties te vergelijken, onthult het waardevolle inzichten. Overeenkomsten en verschillen over specifieke kwesties verschijnen en raken soms de kern van de culturele verschillen die een grensoverschrijdend gebied zoals de Euregio Maas-Rijn tot een rijk ecosysteem maken: vaak niet ondanks, maar vanwege de aanwezigheid van grenzen.

Over Dear Hunter
Dear Hunter is een praktijk van cartopologisch onderzoek en produceert alternatieve kaarten en atlassen door kwalitatief veldwerk. Een “Dear Hunter” zijn, verwijzend naar het gedrag en de methoden van jagers, betekent dat we ons volledig onderdompelen in situaties om ze volledig te begrijpen, meestal door relatief lang op locatie te wonen en te werken. Onze kaarten bevatten lokale, specifieke, symbolische en “intieme” kennis. Ze bieden een aanvullend perspectief op een bestaande situatie en leiden tot inzichten die toepasbaar zijn in de ruimtelijke, economische en culturele ontwikkeling.

* Met het doel het gebruik van antropologische methoden te combineren met cartografische manieren om ervaringen en inzichten in kaarten te vertalen, ontwikkelt Dear Hunter de discipline van de cartopologie.

 

Colofon
Deze atlas is ontwikkeld door Dear Hunter in het kader van het project Dear Euregio onderweg. Het wordt gefinancierd door het People to People-programma van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg VA-programma EMR. Extra financiering en hulp werden royaal verstrekt door de volgende projectpartners: Stadsregio Parkstad Limburg (leadpartner), Provincie Limburg, Charelemagne Grenzregion, gemeente Heerlen, gemeente Maastricht, Neimed, Z33.