Charlemagne Ontwikkelingsplan

Het Charlemagne ontwikkelingsplan vormt de leidraad voor de samenwerking tussen de betrokken partners.

De doelstelling van Charlemagne Grensregio, namelijk het naar elkaar toe laten groeien van de verschillende regio’s en het doorontwikkelen van één economische ruimte, is geen eenvoudige opgave en zeer zeker geen van korte termijn. Het huidige Charlemagne-samenwerkingsverband is het resultaat van jaren van samenwerking, waarin concrete projecten op het vlak van economie, arbeidsmarkt en infrastructuur zullen worden opgezet, zonder daarvoor al te veel structuur in het leven te roepen. Na de eerste concrete resultaten biedt dit ontwikkelingsplan een duidelijke richting voor verdere samenwerking. Het omschrijft niet alleen de lange-termijnambitie die de partners met elkaar delen, maar voorziet tevens in een lijst met concrete actiepunten.

In de opzet van het ontwikkelingsplan is nadrukkelijk de dialoog gezocht met verschillende partijen in de grensregio om te ervaren welke belangrijke ontwikkelingen en knelpunten op het vlak van de regionale, grensoverschrijdende samenwerking spelen. Het ontwikkelingsplan is echter niet uitputtend: het is een ‘levend document’ en een blijvende uitnodiging voor partijen om ideeën aan te dragen die de verdere ontwikkeling van onze grensregio ten goede komen.

Het document kunt u hier downloaden: Charlemagne Ontwikkelingsplan