Alfred Lecerf overleden

Op 11 februari jl. vernamen wij dat Alfred Lecerf op 70-jarige leeftijd plotseling was overleden. Als burgemeester van Lontzen vertegenwoordigde hij tot zijn pensionering de gemeenten van de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens in zowel het bestuur als de trinationale adviesraad van de Charlemagne Grensregio. Wij hebben hem leren kennen als een betrokken bestuurder die de grensoverschrijdende samenwerking een warm hart toedroeg.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.